Pierwsza Praca....


rekrutacja | gielda pracy | rozmowa kwalifikacyjna | kierownik | księgowść | rynek pracy | planowanie | praca lublin | praca gdańsk | niemcy oferty pracy | rzeszów oferty pracy | praca sezonowa | dodatkowa praca | praca moc energia | praca na statkach | praca tarnów | www kraz praca gov pl | praca w wydawnictwie | fundusze strukturalne | edukacja |

Ten układ ma zadanie przedstawić pracodawcy konkretnej wizji pracy, jaką zamierzamy realizować

Mogą bowiem świadczyć o zaangażowaniu w pracy zespołowej, o umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji. Dodatkowe kwalifikacje - Prawo jazdy, znajomość języków obcych, umiejętność obsługi komputera, inne umiejętności np.: pracy w grupie, organizowania pracy, kierowania, komunikowania się, łatwość nawiązywania kontaktów. Osoby będące na początku kariery zawodowej powinny napisać o jakichkolwiek doświadczeniach, które udało im się zdobyć. Nigdy nie umieszczamy w tym punkcie informacji o ukończonej szkole podstawowej. Doświadczenia - Odwrócony porządek chronologiczny obowiązuje także podczas prezentowania naszego przebiegu zawodowego. Korzystają z niego również osoby zamierzające zmienić ścieżkę kariery. Podajemy datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, nazwę firmy, zajmowane stanowisko, a także zakres pełnionych obowiązków. Jeżeli nie posiadamy doświadczenia zawodowego, w tym miejscu wspominamy o odbytych stażach i praktykach zawodowych. Korzystają z niego również osoby zamierzające zmienić ścieżkę kariery. z powodu przerw w zatrudnieniu, wykształcenia nieadekwatnego do stanowiska, jakie chcemy pełnić. Mogą bowiem świadczyć o zaangażowaniu w pracy zespołowej, o umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji. Dodatkowe kwalifikacje - Prawo jazdy, znajomość języków obcych, umiejętność obsługi komputera, inne umiejętności np.: pracy w grupie, organizowania pracy, kierowania, komunikowania się, łatwość nawiązywania kontaktów. Warto zaznaczyć także specjalizację, wiodące przedmioty na studiach, ewentualnie tematykę pracy dyplomowej.

Curriculum vitae, CV - (lac. bieg życia, przebieg życia), życiorys zawodowy.

Forma życiorysu różniąca się od biograficznej struktura. Zamieszczone w nim informacje są przedstawione w oddzielnych, wyróżnionych nagłówkami bądź śródtytułami blokach tematycznych: dane personalne, przebieg pracy zawodowej, doświadczenie zawodowe, preferencje osobiste (hobby, zainteresowania itp). Minimalna długość CV to 2/3 strony formatu A4, maksymalna - jedna strona, choć u osób o dłuższym stażu pracy i drodze zawodowej objętość taka może się okazać niewystarczająca. Na dole strony powinna pojawić się zgoda na przetwarzanie danych osobowych, np.: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Nr 133, poz. 883".

profesjonalny seo hosting, cheap web design, forum.webd.pl, pomocne strony w nauce PHP, logopond.com, kup tanio wakacje Turcji, photodune.net, rabaty hosting,

Życiorys - skrótowe opisanie przebiegu dotychczasowego życia człowieka, ograniczone do istotnych faktów. Najczęściej przedstawione w postaci syntetycznej z podaniem dat i przypisanych do nich faktów, często w postaci pisma urzędowego, notatki biograficznej itp. Rozbudowaną i analityczną formą życiorysu jest biografia, natomiast jedną ze sformalizowanych postaci życiorysu jest curriculum vitae

Układ CV:

  • układ chronologiczny - używany zwykle przy podaniach o pracę. Dobrze sprawdza się w sytuacjach, gdy ważne jest doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie. Po danych osobowych zamieszcza się informacje o wykształceniu (lata nauki, rodzaj szkoły, kierunek nauki) w odwróconym porządku chronologicznym. Następnie podawany jest, również w odwrotnej kolejności, przebieg pracy. Każda pozycja powinna zawierać lata pracy, nazwę firmy, stanowisko, skrócony opis zadań, osiągnięcia zawodowe. W dalszej części zamieszczane są informacje o pozostałych osiągnięciach, zakresie dodatkowych kompetencji, zainteresowaniach, referencjach.
  • układ celowy - przydatny dla osób o konkretnym celu zawodowym i bogatym doświadczeniu. Ten układ ma zadanie przedstawić pracodawcy konkretnej wizji pracy, jaką zamierzamy realizować. W przypadku tego życiorysu ważne są jedynie informacje adekwatne do stanowiska: szkolenia, kursy, opis osiągnięć i predyspozycji. Takie CV ma za zadanie skupić uwagę czytającego na tym, co zamierzamy wnieść do firmy.
  • układ funkcjonalny - główne zadanie tego układu to zmniejszenie niekorzystnego wrażenia, jakie osoba czytająca może odnieść np. z powodu przerw w zatrudnieniu, wykształcenia nieadekwatnego do stanowiska, jakie chcemy pełnić. Korzystają z niego również osoby zamierzające zmienić ścieżkę kariery. Przy takim układzie szczególnie istotny jest opis kompetencji, osiągnięć, umiejętności przydatnych w branży, w której chcemy pracować.

Wykształcenie
Informacje na temat wykształcenia należy wpisać w odwróconej kolejności chronologicznej - zaczynając od tego, co miało miejsce ostatnio. Trzeba podać datę rozpoczęcia i zakończenia nauki, pełną nazwę szkoły czy uczelni, wydział i kierunek. Warto zaznaczyć także specjalizację, wiodące przedmioty na studiach, ewentualnie tematykę pracy dyplomowej. Nigdy nie umieszczamy w tym punkcie informacji o ukończonej szkole podstawowej.

Doświadczenia
Odwrócony porządek chronologiczny obowiązuje także podczas prezentowania naszego przebiegu zawodowego. Podajemy datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, nazwę firmy, zajmowane stanowisko, a także zakres pełnionych obowiązków. Jest to istotne, ponieważ nazwy stanowisk nie zawsze oznaczają to samo w każdej firmie. Jeżeli nie posiadamy doświadczenia zawodowego, w tym miejscu wspominamy o odbytych stażach i praktykach zawodowych. Nie jest ważny prawny aspekt pracy, liczy się Twoje doświadczenie i umiejętności, jakie dzięki niej zdobyłeś.

Osiągnięcia
Zamieszczamy tutaj osiągnięcia naukowe (np. publikacje, stypendia naukowe), sportowe, społeczne (np. funkcje w organizacjach studenckich i innych). Osoby będące na początku kariery zawodowej powinny napisać o jakichkolwiek doświadczeniach, które udało im się zdobyć. Warto wspomnieć, np. o działalności w harcerstwie, organizacjach studenckich lub charytatywnych. Są to bardzo cenne informacje zarówno dla pracodawcy, jak i dla doradców personalnych. Mogą bowiem świadczyć o zaangażowaniu w pracy zespołowej, o umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji.

Dodatkowe kwalifikacje
Prawo jazdy, znajomość języków obcych, umiejętność obsługi komputera, inne umiejętności np.: pracy w grupie, organizowania pracy, kierowania, komunikowania się, łatwość nawiązywania kontaktów. Nawet, gdy wydaje się nam, że oferowana praca nie będzie wymagać posługiwania się angielskim czy niemieckim, należy o tych umiejętnościach napisać. Trzeba podać w miarę dokładny stopień ich znajomości - w mowie i piśmie. Warto wspomnieć też o kursach odbytych za granicą, a jeśli posiadamy certyfikaty potwierdzające nasze umiejętności, to również je wymienić.

Zainteresowania pozazawodowe
W części tej pisze się o swoich zainteresowaniach. Jednak nie należy przesadzać i opisywać rozlegle swojej pasji, należy po prostu wymienić to, co lubimy robić w wolnych chwilach - około 2-4 zainteresowań.


wszelkie prawa zastrzeżone © 2006/2014 pierwszapraca.freehost.pl | mapa strony