Pierwsza Praca....


oferty pracy | ogloszenia praca | finanse | praca warszawa | praca ogłoszenia | niemcy oferty pracy | toruń oferty pracy | bielsko oferty pracy | gazeta praca | praca list motywacyjny | praca sezonowa oferty pracy | urząd pracy oferty pracy | praca od zaraz | bank praca | www kraz praca gov pl | praca fizyka | francja praca | katalog produktw | dam pracę | kariera |

Wykształcenie Informacje na temat wykształcenia należy wpisać w odwróconej kolejności chronologicznej - zaczynając od tego, co miało miejsce ostatnio

Etaty można "zamrozić" czyli uniemożliwić ich zajęcie, "skompresować" czyli ograniczyć ich liczbę. Jednak nie należy przesadzać i opisywać rozlegle swojej pasji, należy po prostu wymienić to, co lubimy robić w wolnych chwilach - około 2-4 zainteresowań.. Etat to stała posada na stanowisku przewidzianym w planie etatów i z wynagrodzeniem według taryfikatora instytucji zatrudniającej. Praca w maksymalnym wymiarze czasu dopuszczonym prawem pracy i regulaminem instytucji to "pełny etat". Po danych osobowych zamieszcza się informacje o wykształceniu (lata nauki, rodzaj szkoły, kierunek nauki) w odwróconym porządku chronologicznym. Cechą charakterystyczną stosunku pracy jest to, że pracownik zobowiązuje sie świadczyć osobiście na rzecz pracodawcy pracę w miejscu i czasie przez niego określonym i pod jego kierownictwem a pracodawca zobowiązuje się do zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia. Rynek pracy - rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony mamy poszukujących pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorców tworzących miejsca pracy i poszukujących siły roboczej. Bezrobocie jest zjawiskiem polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i chcących pracować (warunek ten często się pomija jako trudny do weryfikacji) nie znajduje żadnego zatrudnienia. Pojęcie bezrobocia jest bardzo nieprecyzyjne i istnieje wiele różnych metod mierzenia poziomu bezrobocia, każda z nich obciążona w kierunku wyższego bądź niższego oszacowania bezrobocia. Jeżeli nie posiadamy doświadczenia zawodowego, w tym miejscu wspominamy o odbytych stażach i praktykach zawodowych. Na dole strony powinna pojawić się zgoda na przetwarzanie danych osobowych, na przykład: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Nr 133, pozycja 883". Układ CV:układ chronologiczny - używany zwykle przy podaniach o pracę. Jednak nie należy przesadzać i opisywać rozlegle swojej pasji, należy po prostu wymienić to, co lubimy robić w wolnych chwilach - około 2-4 zainteresowań.. układ celowy - przydatny dla osób o konkretnym celu zawodowym i bogatym doświadczeniu. Jednak nie należy przesadzać i opisywać rozlegle swojej pasji, należy po prostu wymienić to, co lubimy robić w wolnych chwilach - około 2-4 zainteresowań..

Curriculum vitae, CV - (lac. bieg życia, przebieg życia), życiorys zawodowy.

Forma życiorysu różniąca się od biograficznej struktura. Zamieszczone w nim informacje są przedstawione w oddzielnych, wyróżnionych nagłówkami bądź śródtytułami blokach tematycznych: dane personalne, przebieg pracy zawodowej, doświadczenie zawodowe, preferencje osobiste (hobby, zainteresowania itp). Minimalna długość CV to 2/3 strony formatu A4, maksymalna - jedna strona, choć u osób o dłuższym stażu pracy i drodze zawodowej objętość taka może się okazać niewystarczająca. Na dole strony powinna pojawić się zgoda na przetwarzanie danych osobowych, np.: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Nr 133, poz. 883".

tumblr.com, professional web design, tanie hotele Egipt, do ślubu Mercedes Benz, alexa.com, tanie hotele Chorwacja, jak wybrać dobry seo hosting, ello.co,

Życiorys - skrótowe opisanie przebiegu dotychczasowego życia człowieka, ograniczone do istotnych faktów. Najczęściej przedstawione w postaci syntetycznej z podaniem dat i przypisanych do nich faktów, często w postaci pisma urzędowego, notatki biograficznej itp. Rozbudowaną i analityczną formą życiorysu jest biografia, natomiast jedną ze sformalizowanych postaci życiorysu jest curriculum vitae

Układ CV:

  • układ chronologiczny - używany zwykle przy podaniach o pracę. Dobrze sprawdza się w sytuacjach, gdy ważne jest doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie. Po danych osobowych zamieszcza się informacje o wykształceniu (lata nauki, rodzaj szkoły, kierunek nauki) w odwróconym porządku chronologicznym. Następnie podawany jest, również w odwrotnej kolejności, przebieg pracy. Każda pozycja powinna zawierać lata pracy, nazwę firmy, stanowisko, skrócony opis zadań, osiągnięcia zawodowe. W dalszej części zamieszczane są informacje o pozostałych osiągnięciach, zakresie dodatkowych kompetencji, zainteresowaniach, referencjach.
  • układ celowy - przydatny dla osób o konkretnym celu zawodowym i bogatym doświadczeniu. Ten układ ma zadanie przedstawić pracodawcy konkretnej wizji pracy, jaką zamierzamy realizować. W przypadku tego życiorysu ważne są jedynie informacje adekwatne do stanowiska: szkolenia, kursy, opis osiągnięć i predyspozycji. Takie CV ma za zadanie skupić uwagę czytającego na tym, co zamierzamy wnieść do firmy.
  • układ funkcjonalny - główne zadanie tego układu to zmniejszenie niekorzystnego wrażenia, jakie osoba czytająca może odnieść np. z powodu przerw w zatrudnieniu, wykształcenia nieadekwatnego do stanowiska, jakie chcemy pełnić. Korzystają z niego również osoby zamierzające zmienić ścieżkę kariery. Przy takim układzie szczególnie istotny jest opis kompetencji, osiągnięć, umiejętności przydatnych w branży, w której chcemy pracować.

Wykształcenie
Informacje na temat wykształcenia należy wpisać w odwróconej kolejności chronologicznej - zaczynając od tego, co miało miejsce ostatnio. Trzeba podać datę rozpoczęcia i zakończenia nauki, pełną nazwę szkoły czy uczelni, wydział i kierunek. Warto zaznaczyć także specjalizację, wiodące przedmioty na studiach, ewentualnie tematykę pracy dyplomowej. Nigdy nie umieszczamy w tym punkcie informacji o ukończonej szkole podstawowej.

Doświadczenia
Odwrócony porządek chronologiczny obowiązuje także podczas prezentowania naszego przebiegu zawodowego. Podajemy datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, nazwę firmy, zajmowane stanowisko, a także zakres pełnionych obowiązków. Jest to istotne, ponieważ nazwy stanowisk nie zawsze oznaczają to samo w każdej firmie. Jeżeli nie posiadamy doświadczenia zawodowego, w tym miejscu wspominamy o odbytych stażach i praktykach zawodowych. Nie jest ważny prawny aspekt pracy, liczy się Twoje doświadczenie i umiejętności, jakie dzięki niej zdobyłeś.

Osiągnięcia
Zamieszczamy tutaj osiągnięcia naukowe (np. publikacje, stypendia naukowe), sportowe, społeczne (np. funkcje w organizacjach studenckich i innych). Osoby będące na początku kariery zawodowej powinny napisać o jakichkolwiek doświadczeniach, które udało im się zdobyć. Warto wspomnieć, np. o działalności w harcerstwie, organizacjach studenckich lub charytatywnych. Są to bardzo cenne informacje zarówno dla pracodawcy, jak i dla doradców personalnych. Mogą bowiem świadczyć o zaangażowaniu w pracy zespołowej, o umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji.

Dodatkowe kwalifikacje
Prawo jazdy, znajomość języków obcych, umiejętność obsługi komputera, inne umiejętności np.: pracy w grupie, organizowania pracy, kierowania, komunikowania się, łatwość nawiązywania kontaktów. Nawet, gdy wydaje się nam, że oferowana praca nie będzie wymagać posługiwania się angielskim czy niemieckim, należy o tych umiejętnościach napisać. Trzeba podać w miarę dokładny stopień ich znajomości - w mowie i piśmie. Warto wspomnieć też o kursach odbytych za granicą, a jeśli posiadamy certyfikaty potwierdzające nasze umiejętności, to również je wymienić.

Zainteresowania pozazawodowe
W części tej pisze się o swoich zainteresowaniach. Jednak nie należy przesadzać i opisywać rozlegle swojej pasji, należy po prostu wymienić to, co lubimy robić w wolnych chwilach - około 2-4 zainteresowań.


wszelkie prawa zastrzeżone © 2006/2014 pierwszapraca.freehost.pl | mapa strony