Pierwsza Praca....


telepraca | poradnik | finanse | kadry | gliwice praca | białystok praca | praca dla studenta | poznań oferty pracy | radom oferty pracy | śąsk oferty pracy | krakow oferty pracy | praca w irlandii | praca w szkocji | praca sezonowa oferty pracy | przedstawiciel handlowy praca | sklep z pracą | praca info | praca opiekunka | praca z dziećmi | kariera |

Ten układ ma zadanie przedstawić pracodawcy konkretnej wizji pracy, jaką zamierzamy realizować

W różnych krajach używa się oficjalnie różnych metod estymacji. Pod pojęciem Bezrobotnego należy więc rozumieć osobę niezatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nie uczącą się w szkole w systemie dziennym, zarejstrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) Urzędzie Pracy. Następnie podawany jest, również w odwrotnej kolejności, przebieg pracy. Osobą Bezrobotną może być tylko osoba, która ukończyła 18 lat i która nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Stopa bezrobocia to stosunek ilości bezrobotnych do ilości wszystkich ludzi zdolnych do pracy, czyli siły roboczej (pracujących plus bezrobotnych). Forma życiorysu różniąca się od biograficznej strukturą. Zabronione prawem jest zatrudnienie u jednego pracodawcy na więcej niż cały etat, dopuszczone jest jednak zatrudnienie u kilku pracodawców tak, że suma etatów przekroczy jedność. Etat może "wakować", czyli pozostawać wolny, etat można również "obsadzić", czyli zatrudnić na nim, zaangażować pracownika. Jeżeli nie posiadamy doświadczenia zawodowego, w tym miejscu wspominamy o odbytych stażach i praktykach zawodowych. Warto zaznaczyć także specjalizację, wiodące przedmioty na studiach, ewentualnie tematykę pracy dyplomowej. Korzystają z niego również osoby zamierzające zmienić ścieżkę kariery. Etat to stała posada na stanowisku przewidzianym w planie etatów i z wynagrodzeniem według taryfikatora instytucji zatrudniającej. Praca w maksymalnym wymiarze czasu dopuszczonym prawem pracy i regulaminem instytucji to "pełny etat". W przypadku tego życiorysu ważne są jedynie informacje adekwatne do stanowiska: szkolenia, kursy, opis osiągnięć i predyspozycji. układ celowy - przydatny dla osób o konkretnym celu zawodowym i bogatym doświadczeniu.

Curriculum vitae, CV - (lac. bieg życia, przebieg życia), życiorys zawodowy.

Forma życiorysu różniąca się od biograficznej struktura. Zamieszczone w nim informacje są przedstawione w oddzielnych, wyróżnionych nagłówkami bądź śródtytułami blokach tematycznych: dane personalne, przebieg pracy zawodowej, doświadczenie zawodowe, preferencje osobiste (hobby, zainteresowania itp). Minimalna długość CV to 2/3 strony formatu A4, maksymalna - jedna strona, choć u osób o dłuższym stażu pracy i drodze zawodowej objętość taka może się okazać niewystarczająca. Na dole strony powinna pojawić się zgoda na przetwarzanie danych osobowych, np.: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Nr 133, poz. 883".

wordpress tanie serwery, weheartit, istockphoto.com, tanie wycieczki Egipt, znam twoje IP, kup teraz tanie bilety lotnicze, sprzedam tanie srebro, 3docean.net,

Życiorys - skrótowe opisanie przebiegu dotychczasowego życia człowieka, ograniczone do istotnych faktów. Najczęściej przedstawione w postaci syntetycznej z podaniem dat i przypisanych do nich faktów, często w postaci pisma urzędowego, notatki biograficznej itp. Rozbudowaną i analityczną formą życiorysu jest biografia, natomiast jedną ze sformalizowanych postaci życiorysu jest curriculum vitae

Układ CV:

  • układ chronologiczny - używany zwykle przy podaniach o pracę. Dobrze sprawdza się w sytuacjach, gdy ważne jest doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie. Po danych osobowych zamieszcza się informacje o wykształceniu (lata nauki, rodzaj szkoły, kierunek nauki) w odwróconym porządku chronologicznym. Następnie podawany jest, również w odwrotnej kolejności, przebieg pracy. Każda pozycja powinna zawierać lata pracy, nazwę firmy, stanowisko, skrócony opis zadań, osiągnięcia zawodowe. W dalszej części zamieszczane są informacje o pozostałych osiągnięciach, zakresie dodatkowych kompetencji, zainteresowaniach, referencjach.
  • układ celowy - przydatny dla osób o konkretnym celu zawodowym i bogatym doświadczeniu. Ten układ ma zadanie przedstawić pracodawcy konkretnej wizji pracy, jaką zamierzamy realizować. W przypadku tego życiorysu ważne są jedynie informacje adekwatne do stanowiska: szkolenia, kursy, opis osiągnięć i predyspozycji. Takie CV ma za zadanie skupić uwagę czytającego na tym, co zamierzamy wnieść do firmy.
  • układ funkcjonalny - główne zadanie tego układu to zmniejszenie niekorzystnego wrażenia, jakie osoba czytająca może odnieść np. z powodu przerw w zatrudnieniu, wykształcenia nieadekwatnego do stanowiska, jakie chcemy pełnić. Korzystają z niego również osoby zamierzające zmienić ścieżkę kariery. Przy takim układzie szczególnie istotny jest opis kompetencji, osiągnięć, umiejętności przydatnych w branży, w której chcemy pracować.

Wykształcenie
Informacje na temat wykształcenia należy wpisać w odwróconej kolejności chronologicznej - zaczynając od tego, co miało miejsce ostatnio. Trzeba podać datę rozpoczęcia i zakończenia nauki, pełną nazwę szkoły czy uczelni, wydział i kierunek. Warto zaznaczyć także specjalizację, wiodące przedmioty na studiach, ewentualnie tematykę pracy dyplomowej. Nigdy nie umieszczamy w tym punkcie informacji o ukończonej szkole podstawowej.

Doświadczenia
Odwrócony porządek chronologiczny obowiązuje także podczas prezentowania naszego przebiegu zawodowego. Podajemy datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, nazwę firmy, zajmowane stanowisko, a także zakres pełnionych obowiązków. Jest to istotne, ponieważ nazwy stanowisk nie zawsze oznaczają to samo w każdej firmie. Jeżeli nie posiadamy doświadczenia zawodowego, w tym miejscu wspominamy o odbytych stażach i praktykach zawodowych. Nie jest ważny prawny aspekt pracy, liczy się Twoje doświadczenie i umiejętności, jakie dzięki niej zdobyłeś.

Osiągnięcia
Zamieszczamy tutaj osiągnięcia naukowe (np. publikacje, stypendia naukowe), sportowe, społeczne (np. funkcje w organizacjach studenckich i innych). Osoby będące na początku kariery zawodowej powinny napisać o jakichkolwiek doświadczeniach, które udało im się zdobyć. Warto wspomnieć, np. o działalności w harcerstwie, organizacjach studenckich lub charytatywnych. Są to bardzo cenne informacje zarówno dla pracodawcy, jak i dla doradców personalnych. Mogą bowiem świadczyć o zaangażowaniu w pracy zespołowej, o umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji.

Dodatkowe kwalifikacje
Prawo jazdy, znajomość języków obcych, umiejętność obsługi komputera, inne umiejętności np.: pracy w grupie, organizowania pracy, kierowania, komunikowania się, łatwość nawiązywania kontaktów. Nawet, gdy wydaje się nam, że oferowana praca nie będzie wymagać posługiwania się angielskim czy niemieckim, należy o tych umiejętnościach napisać. Trzeba podać w miarę dokładny stopień ich znajomości - w mowie i piśmie. Warto wspomnieć też o kursach odbytych za granicą, a jeśli posiadamy certyfikaty potwierdzające nasze umiejętności, to również je wymienić.

Zainteresowania pozazawodowe
W części tej pisze się o swoich zainteresowaniach. Jednak nie należy przesadzać i opisywać rozlegle swojej pasji, należy po prostu wymienić to, co lubimy robić w wolnych chwilach - około 2-4 zainteresowań.


wszelkie prawa zastrzeżone © 2006/2014 pierwszapraca.freehost.pl | mapa strony